KVF Global cam kết sản phẩm được nhập khẩu một 100% nguyên gốc tại nhà máy sản xuất và nông trường trồng Sâm

1. CHỨNG NHẬN DINH DƯỠNG 

 

2. BẰNG SÁNG CHẾ - SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

 

3. CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

 

zalo